Kontakto TV Shqip
në Amerikë dhe Kanada

TV SHQIP ONLINE NË ÇDO KOHË, NË ÇDO ORË

TVALB është platformë që ofron kanale shqip dhe sport si dhe shërbim online 24 orë në Amerikë dhe Kanada.

Adresa në New York

2318 Arthur Ave, Bronx NY 10458


[email protected]


Phone: (877) 448-8252

Phone: (718) 213-4282

Thërrisni shërbimin për konsumatorë.

Phone (877)-448-8252